Kontakt

§1 ZASADY OGÓLNE

1. Pokój relaksacyjny usytuowany w Bytomiu przy ul. Jagiellońskiej 34 (dalej: „Pokój relaksacyjny”) jest strefą ciszy i relaksu.
2. Na umówiony termin najmu Pokoju relaksacyjnego należy przybyć minimum 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia najmu Pokoju relaksacyjnego.
3. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, najem Pokoju relaksacyjnego zostaje skrócony o czas spóźnienia, bez zwrotu wynagrodzenia z tytułu umówionego czynszu.
4. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu najmu Pokoju relaksacyjnego, należy skontaktować się z właścicielem Pokoju relaksacyjnego najpóźniej na jeden dzień przed planowaną datą i godziną rozpoczęcia najmu Pokoju relaksacyjnego
5. Dzieci poniżej 18. roku życia mogą przebywać w Pokoju relaksacyjnym wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
6. W Pokoju relaksacyjnym obowiązuje zakaz:
a) palenia tytoniu,
b) spożywania alkoholu albo innych używek,
c) wnoszenia opakowań szklanych,
d) spożywania jedzenia.
7. Nie zaleca się zamykania na klucz Pokoju relaksacyjnego od wewnątrz. Goście Pokoju relaksacyjnego zamykają Pokój relaksacyjny od wewnątrz na klucz wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. Goście Pokoju relaksacyjnego oświadczają, że zostali poinformowani o ryzyku związanym z zamknięciem Pokoju relaksacyjnego na klucz od wewnątrz, w szczególności, o utrudnionym dostępie do Pokoju relaksacyjnego od zewnątrz.
9. W przypadku zamknięcia na klucz Pokoju relaksacyjnego od wewnątrz, goście Pokoju relaksacyjnego przyjmują na siebie ryzyko związane z niemożnością potencjalnego udzielenia im niezbędnej pomocy medycznej lub innej, mając na względzie, że właściciel Pokoju relaksacyjnego nie znajduje się w tym pokoju lub w jego pobliżu, w czasie korzystania z tego pokoju przez gości.
10. Właściciel Pokoju relaksacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pokoju relaksacyjnego. W związku z §3 pkt 4 niniejszego Regulaminu, nie zaleca się przynoszenia do Pokoju relaksacyjnego biżuterii oraz innych kosztowności i cennych rzeczy.
11. W Pokoju relaksacyjnym należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z Pokoju relaksacyjnego, w szczególności zabrania się biegania po Pokoju relaksacyjnym oraz wskakiwania do urządzeń znajdujących się w Pokoju relaksacyjnym.
12. Do Pokoju relaksacyjnego nie będą wpuszczane osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry;
c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo;
d) których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych użytkowników obiektu lub właściciela Pokoju relaksacyjnego,
e) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z Pokoju relaksacyjnego bez zwrotu poniesionego czynszu tytułem najmu.
14. Goście Pokoju relaksacyjnego zobowiązani są niezwłocznie dokonać właścicielowi Pokoju relaksacyjnego zgłoszenia wszelkie nieprawidłowości w działaniu Pokoju relaksacyjnego lub urządzeń w tym pokoju się znajdującym, usterek oraz innych wadliwości, mających wpływ na eksploatację Pokoju relaksacyjnego.
15. Goście Pokoju relaksacyjnego ze schorzeniami takimi jak w szczególności, ale niewyłącznie: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów oraz kobiety w ciąży, powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z najmu Pokoju relaksacyjnego.
16. Nie zaleca się korzystania z Pokoju relaksacyjnego osobom cierpiącym na jakiekolwiek schorzenia lub dolegliwości.
17. Właściciel Pokoju relaksacyjnego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z Pokoju relaksacyjnego, w szczególności w zakresie niezastosowania się do §1 pkt 15 i 16 Regulaminu.
18. Goście korzystają z Pokoju relaksacyjnego wyłącznie na własną odpowiedzialność.
19. Goście Pokoju relaksacyjnego oświadczają, że zostali poinstruowani o podstawowych zasadach:
a) ochrony przeciwpożarowej, w tym o umiejscowieniu sprzętu przeciwpożarowego, w szczególności gaśnicy i koca przeciwpożarowego;
b) zasadach pierwszej pomocy;
oraz o umiejscowieniu bezpieczników prądu stałego.
20. W Pokoju relaksacyjnym zaleca się zachowanie spokoju oraz ciszy, w szczególności niewskazanym jest głośne używanie sprzętu nagłaśniającego oraz zakłócanie porządku innych użytkowników i mieszkańców budynku usytuowanego w Bytomiu przy ul. Jagiellońskiej 34.
21. Obsługą urządzeń Pokoju relaksacyjnego zajmuje się wyłącznie właściciel Pokoju relaksacyjnego. Zabrania się samowolnego obsługiwania urządzeń Pokoju relaksacyjnego przez gości.
22. Goście Pokoju relaksacyjnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe w Pokoju relaksacyjnym, w tym za następstwa pożaru oraz innych zjawisk, chociażby pośrednio związanych z zachowaniem gości Pokoju relaksacyjnego.
23. Akceptacja warunków Regulaminu odbywa się poprzez dorozumianą zgodę wyrażoną w postaci wejścia na teren Pokoju relaksacyjnego.
24. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu.
25. Właściciel Pokoju relaksacyjnego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do Regulaminu.

§2 OGOLNE ZASADY KORZYSTANIA Z POKOJU RELAKSACYJNEGO

1. Pij dużo wody niegazowanej przed, po i w trakcie korzystania z Pokoju relaksacyjnego.
2. Zabrania się stawiania szklanek lub innych naczyń na podłodze.
3. Unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowaną wizytą w Pokoju relaksacyjnym.
4. Poinformuj właściciela Pokoju relaksacyjnego o jakichkolwiek dolegliwościach mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg korzystania z Pokoju relaksacyjnego.
5. Niedozwolone jest korzystanie z Pokoju relaksacyjnego po spożyciu alkoholu.
6. Niewskazane jest korzystanie z Pokoju relaksacyjnego bezpośrednio po spożyciu obfitego posiłku.
7. W części wypoczynkowej należy siadać na ręczniku, tak aby ciało nie miało bezpośredniego kontaktu z oparciami, siedziskami i leżakami. Stopy powinny także znajdować się na ręczniku.
8. Pokój relaksacyjny należy pozostawić w nienagannym porządku – w stanie takim w jakim chciałoby się je zastać.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SAUN

1. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym oraz osoby cierpiące na inne choroby i dolegliwości, nie powinny korzystać z sauny.
2. Przed skorzystaniem z sauny należy wziąć prysznic. Dokładnie myjemy ciało, aby usunąć ze skóry kosmetyki oraz brud.
3. Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 10 – 15 min. Po skorzystaniu z sauny należy schłodzić ciało i odpocząć. Odpoczywamy tyle czasu ile spędziliśmy w saunie. Cały proces powtarzamy minimum 2-3 razy.
4. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię. W saunie należy siadać na ręczniku, tak aby ciało nie miało bezpośredniego kontaktu z elementami konstrukcji sauny, a także oparciami, siedziskami i leżankami.
5. Ze względów higienicznych i zdrowotnych zaleca się korzystanie z dwóch ręczników o minimalnych wymiarach 70×140 cm .
6. Nie podlewamy wodą lub innymi płynami/olejkami siedzisk, pieca oraz znajdujących się w nim kamieni. Nie dotykamy pieca.
7. Suszenie rzeczy osobistych oraz ręczników w saunach jest zabronione.

§4 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest Paweł Thiel
zam. W Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 87m1.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy najmu Pokoju relaksacyjnego.
3. Dane zebrane na potrzeby realizacji umowy najmu Pokoju relaksacyjnego będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Pokoju relaksacyjnego.